Fizioterapia është shkenca e rehabilitimit,  profesion i kujdesit shëndetësor, i cili synon rivendosjen e lëvizjeve funksionale dhe rritjen e cilësisë së jetës për personat me dëmtime fizike.

Fizioterapia përfshin vlerësimin, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e pacientëve në shumë specialitete: ortopedi-traumatologji, neurologji, reumatologji, pediatri, gjinekologji, kardiologji, pneumatologji, dëmtime sportive, etj.

Fizioterapia në Ortopedi
Fizioterapia merret me trajtimin e çrregullimeve dhe lëndimeve të sistemit muskulor dhe atij skeletik, duke përfshirë rehabilitimin post- kirurgjikal, ortopedik, torsionet, frakturat, dëmtimet sportive. Trajtimi përfshin stërvitjen terapeutike, riedukimin neuromuskular, stimulimin elektrik të muskujve dhe ushtrime specifike.

Fizioterapia në Neurologji
Fizioterapia në neurologji është një fushë e fokusuar në punën me individë, të cilët kanë çrregullime neurologjike. Këto përfshijnë:
– dëmtimet cerebrale
– paraliza të ndryshme
– lëndimet e palcës kurrizore etj.
Këto janë dëmtime të vizionit, të ekuilibrit, të aktiviteteve jetësore të përditshme, të lëvizjeve, të forcës së muskujve dhe humbje e pavarësisë funksionale.

Fizioterapia në Reumatologji
Fizioterapia trajton pothuajse të gjitha sëmundjet reumatizmale, ku bëjnë pjesë:
– dhimbjet e mesit
– spondilo-artroza
– artriti rheumatoid dhe shumë të tjera.

Fizioterapia në Pediatri
Fizioterapia në pediatri ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve shëndetësore tek fëmijët dhe përdor një shumëllojshmëri të gjerë të modaliteteve për trajtimin e çrregullimeve të lindura, ose të fituara të zhvillimit neuromuskular dhe skeletor. Trajtimi përqendrohet në përmirësimin e aftësive motorrike, ekuilibrin dhe koordinimin, si dhe zhvillimin njohës e ndijor.

Fizioterapia në Geriatri (problemet e moshave të treta)
Fizioterapia ndihmon në mirëqenien e moshave të treta. Kjo moshë preket nga shumë sëmundje si artritet, osteoporoza, alzhaimer, parkinson etj., të cilat kërkojnë trajtim fizioterapeutik të domosdoshëm.

Dëmtimet sportive
Roli i trajtimit fizioterapeutik në këtë fushë është shumë i nevojshëm. Trajtimi insiston në stërvitjen e tij me ushtrime speciale, rikthimin në gjendjen e mëparëshme të sportistit, për të parandaluar përsëritjen e dëmtimit.

Kujdesi terapeutik ndaj grave
Këtu trajtohen çështje të grave në lidhje me lindjen e fëmijës, dhe pas lindjes, ku përfshihen:
– osteoporoza
– dhimbjet pelvike
– periudha perinatale dhe pas lindjes

Trajtimi fizioterapeutik bazohet mbi kërkimet shkencore dhe etikën mjekësore. Trajtimi udhëhiqet nga vlerësimi, bazuar në nevojat e pacientit, duke përdorur metoda teknike të ndryshme, që shërbejnë në përmirësimin e gjendjes. Përdoren teknika të trajtimit për të nxitur aftësinë dhe cilësinë e lëvizjes, për të ulur dhimbjen, për të rikthyer funksionin dhe për të parandaluar kufizimin e lëvizjeve. Punohet me programe të orientuara për mbarëvajtje shëndetësore dhe jetë aktive. Shërbime për të ruajtur dhe rivendosur aftësi funksionale dhe lëvizje maksimale.

Trajtimi terapeutik përfshin:
– ushtrime të veçanta
– terapi manuale
– teknika të relaksimit
– mobilizime
– elektroterapi
– këshilla të ndryshme.

Përveç metodave të përdorura në trajtimin fizioterapeutik, fizioterapistët shpesh u japin pacientëve udhëzime dhe këshilla të ndryshme, në varësi të gjendjes së tyre. Fizioterapisti duhet të punojë shumë për të ndihmuar pacientët të qëndrojnë të informuar në lidhje me gjendjen e tyre dhe trajtimet e nevojshme. Udhëzimi dhe këshillimi i pacientit është kyç për suksesin në fizioterapi.

Fzt. Dimitrios Andritsis