Departamenti: Ortopedi

Specialiteti: Ortopedi

 

Edukimi

Diplomuar nga Liceu i përgjithshëm Argos Orestiko, Kostur  – Qershor 1994-

Studimet Mjekësore në Universitetin Johann Wolfgang Goethe në Frankfurt Gjermani – Shtator  1995- Prill 2002-

Doktoraturë PhD (Dr.Med) në Universitetin Philips Marburg -Maj 2012 –

Specializim në Urgjencat Mjekësore -Maj 2012 –

Specializim në kirurgjinë Ortopedike/ Trauma -Prill 2013-

 

Eksperienca Profesionale

Klinike Private në Kostur  -Dhjetor 2014- Në vazhdim

Kryemjek, Spitalin Universitar Marburg,  Klinika e traumes dhe rikonstruksionit te dores, Gjermani
-Maj 2013- Nentor 2014-

Asistent, Spitali Universitar Marburg,  Klinika e traumes dhe rikonstruksionit të dorës, Gjermani
-Gusht  2004- Prill 2013

Asistent, Klinika Ortopedike Braunfels Gjermani -Tetor 2002- Maj 2004

Aktiviteti kerkimor

Publikime në Revista Shkencore

 

(fjala e kërkimit:“kiriazidis”)

Struewer J, Frangen TM, Ziring E, Hinterseher U, Kiriazidis I. Massive hematothorax after thoracic spinal manipulation for acute thoracolumbar pain. Orthop Rev (Pavia) 2013 Sep 11;5

Topp T, Müller T, Kiriazidis I, Lefering R, Ruchholtz S; Trauma Registry of the German Trauma Society, Kühne CA. Multiple blunt trauma after suicidal attempt: an analysis of 4,754 multiple severely injured patients. Eur J Trauma Emerg Surg. 2012 Feb;38(1):19-24

Struewer J, Kiriazidis I, Figiel J, Dukatz T, Frangen T, Ziring E. Dislocation of the mandibular condyle into the middle cranial fossa causing an epidural haematoma. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Jul;40(5):396-9