NJOFTIM PËR POZICION VAKANT
Asclepius Korca Medical Center

Pozicioni: Infermier/e

Profili i Kandidatit:

I diplomuar në një nga Universitetet e Infermierisë.

Liçense Aktuale e Urdhrit të Infermierit.

Cdo eksperiencë klinike do të merret në konsideratë.

Njohuri në  Anglisht/ose Greqisht.

 

Aplikanti duhet të tregojë:

  • Komunikim efektiv, aftësi organizative dhe ndërpersonale.
  • Aftësi për të punuar efektivisht në një ambjent shumëdisiplinor.

Kontakt: info@klinikaasclepius.com